Những hình ảnh mới nhất cập nhật tiến độ xây dựng dự án:

9-1700540151.jpeg
 
8-1700540151.jpeg
 
5-1700540151.jpeg
 
4-1700540150.jpeg
 
7-1700540150.jpeg
 
6-1700540150.jpeg
 
2-1700540150.jpeg