Từ đây, Bình Thuận tập trung quy hoạch, định hình lại không gian phát triển du lịch ở một số khu vực ven biển và các khu vực tiềm năng để kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp. Tỉnh định hướng thu hút đầu tư và phát triển đa dạng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch dựa trên các loại hình: du lịch biển, thể thao, giải trí; du lịch văn hóa; du lịch điều dưỡng; du lịch nông nghiệp, sinh thái rừng – biển… 

Nắm bắt cơ hội này, Novaland vừa có văn bản đề nghị đầu tư dự án mới tại khu vực Mũi Yến, huyện Bắc Bình, Bình Thuận.

received-1382197789037583-1701154618.jpeg
 
received-1541312129963460-1701154618.jpeg
 
received-1336517616998999-1701154618.jpeg
 
received-864066385158919-1701154618.jpeg