Sau một thời gian ngưng thi công, hiện nay dự án đã xuất hiện đội ngũ công nhân bắt đầu xây dựng trở lại

received-1798638820574991-1701148639.jpeg
 
received-333951835925462-1701148638.jpeg
 
received-1473358263506786-1701148637.jpeg
 
received-786046870019722-1701148634.jpeg
 
received-723812275909102-1701148634.jpeg
 
received-733106088675530-1701148634.jpeg